top of page
  • Writer's pictureIdea:L AB

Våra bästa tips för ett starkare varumärke

Ett varumärke är inte samma sak hela tiden, de utvecklas i takt med teknik, tjänsteutbud, ekonomi och målgruppernas efterfrågan och förflyttning. För att inte tala om den ökad konkurrensen och svårigheten att nå ut genom ett konstant ökande mediebrus.Ett varumärke kräver ständigt arbete och utveckling, men för att inte fastna i en tankevurpa och göra det för svårt kan man arbeta med några basala saker för att ständigt vara ajour och bygga på sitt varumärke.

Här är några av de bästa knepen för att göra arbetet smart.


Självkännedom

För att du ska kunna förmedla ditt varumärke på det bästa och tydligaste sättet, måste du känna "dig själv". Du måste ha insikt och självkännedom inom varum5ärket.

Sätt dig ner och plotta ut dina varför, vad och hur.

När du har svar på dessa, kan du enkelt ta fram strategier och kommunikation för ditt varumärke.


Närvaro

För att bygga varumärket starkt från grunden, måste du ovanpå att känna ditt varumärke in i kärnan skapa en hållbar närvaro.

Det här blir lite svårare, för nu ska du applicera dina tänkta upplägg på verkligheten och den svarar inte lika enkelt som du själv kan göra i det teoretiska arbetet. Du behöver alltså kunna din marknad, målgrupp, kanalerna du vill synas, olika plattformar och verktyg, samt göra otaliga tester för att nå till det som passar bäst för DIG. Sen ska vi inte glömma att påminna om tålamodet!


Ärligt och tydligt

För att bli tagen på allvar måste du också ha en ärlig och tydlig kommunikation.

Du skapar tydlighet genom att vara konsekvent i alla dina kanaler och möten med kunden.

Påstår du att du håller världsklass i service, måste hela företaget genomsyras av den servicekänslan och höga servicegraden. Från ledningsrummet till lagret.

Lyckas du få med hela personalstyrkan, har du grunden till ett vinnande koncept och en lyckad verksamhet, som attraherar kunder och kan konvertera dem till ambassadörer!Comments


bottom of page