• Idea:L AB

Småföretagarna har en stor betydelse i arbetet för att nå klimatmålen
Företagarnas expert på hållbarhet och infrastruktur, Philip Thunborg, har granskat regeringens hållbarhetsarbete och konstaterade redan i december 2019, att det måste bli enklare för småföretagen att agera rätt. "Småföretag har en viktig roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och för att säkra svensk tillväxt långsiktigt.

Nästan 9 av 10 småföretag anser att det är viktigt för företag att ta samhällsansvar och bedriva hållbarhetsarbete. Dessutom märker man att det gynnar affärerna. Men för att lyckas hela vägen behöver företagare ha stöd och kunskap. Många efterfrågar tydliga och enkla spelregler och goda förebilder i offentliga organisationers hållbarhetsarbete. Dessutom behövs förbättrad infrastruktur och bättre tillgång till klimatsmarta alternativ, som biodrivmedel, energieffektivisering och elektrifiering", skriver Företagarna på sin sida.


Men vad kan ditt företag göra konkret just nu för att arbeta som ett hållbart företag?

Vi har listat några exempel på vad vilka actions ni kan ta redan idag: - Sätt upp en miljöpolicy och hållbarhetsmål, samt en agenda på hur ni steg för steg når dessa mål. - Välj bara partners och leverantörer som har en hållbarhetsplan och kan visa hur de arbetar för att nå sina miljömål. - Välj transportmedel som är klassade som gröna transporter, både för person- och varutransporter. - Arbeta med digitaliserad rekrytering, vilket bidrar till en mer fördomsfri rekrytering och minskade resor. - Skicka digitala fakturor och brev. Det kan låta svårt och även om du inte vet var ni ska börja, så räcker det med att alla gör någonting. Det kan också göra det enkelt att komma vidare i arbetet. Ni kan exempelvis börja i mindre skala: - Sopsortera. - Ät mindre animaliska produkter. - Promenera eller cykla till möten. - Byt ut några företagsbilar mot cyklar, om era kunder sitter nära. Eller åk mer kommunalt. - Skriva ut färre papperskopior, eller lägga allting digitalt.

Som vi skrivit om tidigare kräver yngre arbetstagare att företagen tar större ansvar för klimatet och hållbarhetsfrågor, för att de ska bli intressanta som arbetsgivare och leverantörer. Så vill du ha in hungrig, kunnig och påläst arbetskraft och framtidsfokuserade kunder, bör du ha en plan i bolaget för att kunna attrahera dem!