• Idea:L AB

Företag som tar sitt klimatansvar står kvar som vinnare
Tänk dig att alltid tävla om att ha flest och bäst saker i lådan och att lådan plötsligt ska vara både fysisk och digital. Att dessutom klara av ett ultramaraton när det längsta du sprungit är 5 kilometer på gymmets löpband. Det är vad dagens utmaningar, som ökad konkurrens på flera plattformar och en adderad utmaning som en pandemi, innebär för dagens företag.


De behöver också tackla frågan om hur de kan vara en attraktiv arbetsgivare för flera generationer med vitt skilda krav på vad arbetsgivaren ska göra för dem.

De unga som idag kommer från skolan och ska in i yrkeslivet är mer medvetna om miljön i naturen och på arbetsplatsen, än tidigare generationer varit i samma ålder. Hur mycket det har att göra med mer tillgänglig information i många flertalet informationskanaler efter en långsamt växande världsproblematik, eller den nästan jämnåriga Greta att göra, är svårt att säga.

Men en viktig fråga är hur det påverkar företagens roll att möta upp kraven och förväntningarna från arbetstagaren. Läs hela vår artikel hos Green Communications som specialiserar sig på hållbarhetsfrågor.